Participující školy - Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště

Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště


Adresa: Šafaříkova 961, 686 01, Uherské Hradiště

Kontaktní osoba pro praxe: Mgr. Olga Budíková
e-mail: budikova@zsmssuh.cz

webové stránky: www.zsmssuh.cz


Základní škola a Mateřská škola speciální Uherské Hradiště poskytuje vzdělání či základy vzdělávání dětem s kombinovanou vadou – vždy s mentální retardací v kombinaci s další vadou smyslovou, tělesnou, vnitřní, s těžkými vadami řeči, autismem apod.

Součástí školy jsou mateřská škola, základní škola, přípravný stupeň základní školy speciální, školní družina.Mateřská škola sídlí na adrese Revoluční 743 Uherské Hradiště. Kapacita mateřské školy je 30 žáků, v provozu jsou 2 oddělení. Mateřská škola speciální se odborně věnuje dětem, které pro závažné zdravotní postižení nemohou být integrovány do běžných mateřských škol.

Základní škola sídlí na adrese Šafaříkova 961 Uherské Hradiště, stejně jako školní družina. Kapacita základní školy je 50 žáků, školní družina má kapacitu 30 žáků.

Základní škola má tři třídy na odloučených pracovištích – ve stacionáři Diakonie CČE - adresa Na Stavidle 1266 Uherské Hradiště a v Domovech pro osoby se zdravotním postižením v Medlovicích a Kunovicích – zde jsou všichni žáci vzděláváni podle rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy.

Pět tříd sídlí na hlavní budově školy v Uherském Hradišti a jsou zde vzděláváni žáci s lehkým, středním i těžkým mentálním postižením podle ŠVP pro ZŠ praktickou, programu pomocné školy a rehabilitačního programu pomocné školy.

Žáci navštěvující přípravný stupeň základní školy speciální jsou integrováni do oddělení mateřské či základní školy speciální, kapacita přípravného stupně je 18 žáků.


Základní škola působí v objektu, který byl původně určen k provozu jeslí. Budova je dvoupodlažní, v jednotlivých podlažích je zajištěna bezbariérovost, k cestě do poschodí lze využít elektricky řízenou plošinu.

Učebny jednotlivých oddělení jsou vybaveny novým nábytkem a speciálními pomůckami pro výuku žáků s daným postižením. V jedné učebně je multimediální tabule, dále mají vyučující k dispozici 2 dataprojektory. V provozu je počítačová učebna se 6 počítači napojenými na internet, další počítače jsou v každé učebně.

Pro nezbytnou relaxaci je určen snoezelen, rehabilitační bazén a řada rehabilitačních matrací. K individuální výuce a logopedické péči jsou k dispozici samostatné pracovny. Žákům je dále přístupná cvičná kuchyňka, ergoterapeutická a keramická dílna, cvičebna a herna stolního tenisu, od nového školního roku také pracoviště EEG-Biofeedback.


Podrobnosti o aktivitách školy, spolu s řadou fotografií, naleznete na našich webových stránkách.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ speciální Uherské Hradiště rádi mezi sebou přivítají studenty speciální pedagogiky MU Brno!Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education