Participující školy - Základní škola Hrádek

Základní škola, Hrádek 203


Adresa: Hrádek 203, 671 27, Hrádek u Znojma

Ředitelka: Mgr. Jana Štruncová

Zástupce: Mgr. Radka Kocábová

Telefon: 515 275 239, 515 275 309

www stránky: www.zshradek.estranky.cz, www.zamekbrezany.cz

e-mail: zvshradek@sisznojmo.cz


Kontaktní osoba k projektu: Mgr. Šárka Gambasová

Telefon: 724 260 700

e-mail: gambasova.zfp@seznam.cz


Charakteristika školy:

Škola je speciálně pedagogické zařízení, které poskytuje základní vzdělání žákům v 1.-9. ročníku ZŠ praktické a základy vzdělání v 1.-10. ročníku ZŠ speciální. Vzdělávají se v ní žáci se zdravotním postižením – žáci s mentálním postižením, žáci s těžkým mentálním postižením, žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s autismem.

Jedná se o venkovskou školu ménětřídní, do které dojíždějí žáci z cca 15 obcí linkovými autobusy. Výukové prostory se nacházejí ve dvou budovách oddělených silnicí. Žáci ve výuce i mimo ni (dle zájmu) mohou využívat počítačovou učebnu, tkalcovskou dílnu, keramickou dílnu, cvičnou kuchyň, kovo- a dřevodílnu. Dále mají v areálu k dispozici školní pozemek, zatravněnou zahradu s ovocnými stromy a skleníkem, školní hřiště a venkovní bazén.

Škola má také dvě odloučená pracoviště:

  1. školní družina
  2. tzv. rehabilitační třída zřízená v Zámku Břežany – domov pro osoby se zdravotním postižením

Ve škole se vzdělává 45 žáků v ZŠ praktické, 15 žáků v ZŠ speciální a školní družinu navštěvuje 25 dětí.

Na základě žádosti vedení Zámku Břežany otevřela škola v prostorách zámku nejen rehabilitační třídu, ale pro další klienty zřídila Kurz k získání základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální. Pro velký zájem byly otevřeny dva kurzy. V prvním, který běží čtvrtým rokem, se vzdělává 9 klientů-studentů, z toho 2 jsou vozíčkáři. V druhém, který běží třetím rokem, se vzdělává 10 klientů-studentů.


Verze pro tisk

© 2010-2018