Participující školy - Základní škola Horní

Základní škola Brno, Horní 16
příspěvková organizace


Adresa: Horní 16, Brno, 639 00

Ředitelka: Mgr. Blanka Kloudová

Telefon: 543 214 361

Fax: 543 232 053

www stránky: www.zshorni.cz

e-mail: info@zshorni.cz


Naše škola zabezpečuje výuku podle Školního vzdělávacího programu "Škola v pohybu". Zaměřuje se na:

  • pohybovou aktivitu žáků všech ročníků, včetně plavání v bazénu se slanou technologií
  • kvalitní výuku informatiky v dobře vybavených počítačových učebnách od 6. ročníku
  • ekologickou výchovu
  • bezplatnou reedukaci logopedických vad u žáků 1. ročníku
  • program pro žáky se speciálními potřebami, v němž nabízíme dvě formy péče:
    integraci individuální v běžných třídách nebo skupinovou v dyslektických třídách.

Žákům 1. – 4.ročníku je k dispozici školní družina, která dětem zajišťuje relaxaci a zájmovou činnost. Pro volnočasové aktivity žáků jsou ve škole zřízeny kroužky – angličtina, němčina, keramika, výtvarné techniky, plavání, atletika, florbal, informatika, judo…K dispozici jsou dvě počítačové učebny, tělocvična, víceúčelové hřiště, bazén s mořskou vodou, keramická pec a hrací učebny.

Školní vyučování je doplněno výukovými programy a besedami v Lipce, Planetáriu, Knihovně J.Mahena, CVČ Lampě, DDM Lužánky, Junioru, Domečku, PPP Sládkova, Policejní škole, AMAVETu.

Škola se zabývá ekologií, získali jsme statut EKOškola. Klademe důraz na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Pomocí projektového vyučování se snažíme přiblížit dětem všech věkových kategorií ekologické otázky, které doslova hýbou celým světem.

Estetická výchova žáků je rozvíjena návštěvami divadel, výstav a koncertů.

Nemalou pozornost věnujeme žákům, kteří se chystají ke studiu na středních a odborných školách. Od 7. ročníku si mohou žáci vybrat z těchto volitelných předmětů: německý jazyk, sportovní hry, informatiku, technické práce, ale i vaření. V 9. ročníku připravují učitelé češtiny a matematiky žáky ke zkouškám, což přináší výraznou úspěšnost žáků při přijímání na střední školy.

Žáci 1. stupně pravidelně jezdí na školy v přírodě, žáci 6. ročníku vyjíždí na adaptační pobyt a pro žáky 5. – 9. roč. organizujeme lyžařský výcvik v Jeseníkách. V květnu chystáme zahraniční pobyt žáků v Chorvatsku. Tyto výjezdy nám pomáhají lépe poznat žáky a tím kvalitněji vézt jejich výuku.

Předškolákům nabízíme kurz, v němž je nenásilnou formou připravíme na vstup do školy.


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education