Participující školy - Základní škola Gajdošova

Základní škola, Brno, Gajdošova 3
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


Adresa: Gajdošova 3, Brno, 615 00

Ředitelka: Mgr. Markéta Olbertová

Telefon: 548 428 331

Fax: 548 428 348

www stránky: www.zsgajdosova.cz

e-mail: skola@zsgajdosova.cz


Základní škola Gajdošova je školou úplnou s 1.-9. postupným ročníkem, je fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Nachází se v městské části Brno-Židenice, v blízkosti důležitého dopravního uzlu. Je dostupná i dětem z přilehlých městských částí (Vinohrady, Líšeň, Husovice, Maloměřice, Obřany, Brno střed)., v současné době je díky svému zaměření a třídami Montessori vyhledávanou školou žáků z Brna i okolí.

V současné době školu navštěvuje cca 500 žáků. Součástí školy je i školní družina a školní jídelna.Škola získala grant z Evropského sociálního fondu (ESF) na projekt „Podpora výuky předmětů z oblasti Člověk a příroda“ , který poběží na naší škole 3 roky. Cílem projektu je podporovat výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda (přírodopis, zeměpis, fyzika, chemie) s využitím moderních informačních technologií. Úkolem projektu je vytvořit digitální výukové materiály na bázi e-learningového systému a tyto materiály integrovat do výuky. Výstupy projektu jsou určeny pro žáky 2. stupně.


Zaměření školy:

 • Propojení mateřské a základní školy (projekt pro předškoláky – Pohádková škola)
 • Moderní a efektivní metody výuky (důraz na rozvoj klíčových kompetencí, kooperativní metody výuky, individualizace a diferenciace výuky)
 • Projekty ve výuce
 • Třídy Montessori (vždy jedna třída v ročníku na 1.stupni, využití speciálních Montessori pomůcek)
 • Výuka v moderních odborných učebnách
 • Práce s výpočetní a komunikační technikou (rozvíjení e-learningové výuky)
 • Výuka cizích jazyků (anglický jazyk od 1. třídy, další cizí jazyk od 7. třídy)
 • Inkluzivní vzdělávání, tj. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení
 • Vstřícný přístup k dětem i k rodičům
 • Volnočasové aktivity
 • Péče o správný tělesný vývoj žáků, tělesné aktivity
 • Pestrá nabídka volitelných předmětů


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education