Participující školy - Mateřská škola a Základní škola Hodonín

Mateřská škola a Základní škola, Hodonín


Adresa: Nám. B. Martinů 5, 695 03, Hodonín

telefon, fax: 518352895

www stránky: www.mszshodonin.cz

e-mail: zvshod@centrum.cz


Jsme základní školou, která poskytuje výchovu a vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem naší práce je poskytnout dětem osvojení vědomostí, dovedností a návyků, které jsou potřebné pro praktický život. Dále rozvíjíme u dětí komunikační a jiné dovednosti potřebné pro sociální integraci ve společnosti.

Naše škola sdružuje MŠ a ZŠ při nemocnici, třídu základní školy speciální na Dětském rehabilitačním stacionáři, třídy základní školy praktické a speciální, kurzy pro získání základů vzdělání.

Vyučujeme podle vzdělávacích programů

  • zvláštní škola
  • pomocná škola
  • rehabilitační stupeň pomocné školy
  • školní vzdělávací program "Poznáváme svět" pro žáky s lehkým mentálním postižením.

Metody a formy práce spočívají v komplexním speciálně pedagogickém působení na žáka. Vedle "běžných" vyučovacích předmětů využíváme zvláště u dětí s těžším zdravotním postižením řadu alternativních metod práce, jejichž prvky zařazujeme do vyučování:
arteterapii, ergoterapii, bazální stimulaci, psychomotorická cvičení, brushing, metody uvolnění v psychorelaxační místnosti, míčkování, cvičení dle V.Sherborne, pobyt v solné jeskyni, trampolining, cannisterapii, příležitostně hipoterapii a další.

Děti mohou navštěvovat zájmové a terapeutické kroužky (např. sportovní, stolní tenis, šikovné ruce, sluníčko, hudebně pohybový, psychomotorické hry), kurz plavání, pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze.

V budoucnu se chceme věnovat i nadále zkvalitnění výuky a výchovy a rozšíření našich služeb o nové metody a formy práce.Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education