Mezinárodní projekty - TSW


TSW – Transition from School to Work

Myšlenka předprofesní a profesní přípravy handicapovaných je rozvedena v dalším mezinárodním grantovém projektu EQUAL - Iniciativa Evropské unie zaměřená na předcházení diskriminaci a nerovnostem v zaměstnání
(Aktion 1 – 2001-2002, Aktion 2. 2002–2005, Aktion 3 – 2004-2005)
řešeném odborníky katedry speciální pedagogiky pod vedením prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.

Je zaměřen na vytvoření návrhu na opatření formou projektu pro předcházení diskriminace a nerovností v zaměstnávání postižených osob na volném trhu práce.

Projekt Integrované poradenství pro znevýhodněné osoby na trhu práce v kontextu národní a evropské spolupráce řeší několik dílčích problémů

 • posílení poradenského systému
 • propojení poradenských systémů
 • spolupráce se zahraničními partnery z Rakouska, Německa a Holandska

Za PdF MU na projektu praticipovali:

 • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
 • doc. PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
 • doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
 • doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.
 • a interní doktorandi

Dvě habilitační řízení (Bartoňová, Pipeková) se realizovala právě díky rozvinuté mezinárodní výzkumné spolupráci.
Výstupy:

 • BARTOŇOVÁ, M., PIPEKOVÁ, J. VÍTKOVÁ, M. Integrace handicapovaných na trhu práce v mezinárodní dimenzi. Brno : MSD, 2005, 201 s. ISBN 80-86633-31-4.
 • PIPEKOVÁ, J., VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integration Jugendlicher mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt aus transntionaler Sicht. Brno : MSD, 2004, 271 s. ISBN 80-86633-17-9.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Otázky speciálně pedagogického poradenství. Základy, teorie, praxe. 1. a 2. vydání. Brno : MSD, 2003, 2004, 261 s. ISBN 80-86633-08-X.
 • VÍTKOVÁ, M. (ed.) Integrativní školní (speciální) pedagogika. Základy, teorie, praxe. 1. a 2. vydání. Brno : MSD, 2003, 2004, 248 s. ISBN 80-86633-07-1.


Verze pro tisk

© 2010-2018