Mezinárodní projekty - TIMSIS


TIMSIS – Teacher Inservice Training Material on Seriously Students in Hospital and Ordinary Schools

Socrates program, Comenius 2.1 Vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků
mezinárodní projekt: Reintegrace žáků s chronickým onemocněním do základní školy
TIMSIS – Teacher Inservice training Material on Seriously Ill Students in Hospital and Ordinary Schools - 118700-CP-1-2004-1-DE (2004-2007).

Koordinátorem projektu je Pedagogická vysoká škola v Ludwigsburgu v Německu
partnery projektu jsou

  • PdF MU
  • Oslo University College
  • Department of Education
  • University of Teacher Education
  • University of Helsinki
  • a příslušné dětské nemocnice v místě university.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence učitelů k reintegraci žáků s chronickým onemocněním do kmenových škol, specifickým cílem projektu je posílit kooperaci mezi základními školami a školami při nemocnici, rozšířit kompetence týkající se péče o nemocné děti a podpořit spolupráci s rodiči.

Předpokládanými výstupy projektu jsou: vyvinout informační, vzdělávací a výukové materiály pro vzdělávání a další vzdělávání učitelů se zřetelem na podporu, poradenství a vyučování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vyvinout modulární koncepci kurzů v multimediální formě, zpracovat didaktické materiály na CD ROM a k prezentaci na webových stránkách.

Za PdF MU na projektu participují:

  • prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
  • PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.
  • PhDr. Helena Vaďurová, interní doktorand

Prezentace projektu:Výstupy z projektu naleznete na webových stránkách: http://www.hospitalteachers.eu/timsisVerze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education