Konference - Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV - r. 2010 - sekce Cizí jazyky

přidáno: 18.10.2010

Fotodokumentace sekce cizích jazyků ze 4. konference s mezinárodní účastí  v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443; rok výzkumu 2010; Pořádaná Katedrou primární pedagogiky a Katedrou speciální pedagogiky PdF MU na téma ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole

Konference se konala ve středu 15. září 2010sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 
sekce cizí jazyky
sekce cizí jazyky 

Řadit podle:

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education