Konference - Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV - r. 2010

přidáno: 9.3.2011

Fotodokumentace 4. konference s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443;
rok výzkumu 2010;
Pořádaná Katedrou primární pedagogiky a Katedrou speciální pedagogiky PdF MU na téma ŠKOLA PRO VŠECHNY - Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní školeprezence
prezence 
tlumočnická sluchátka
tlumočnická sluchátka 
občerstvení
občerstvení 
účastníci konference
účastníci konference 
účastníci konference
účastníci konference 
občerstvení
občerstvení 
účastníci konference
účastníci konference 
vystupující odborníci
vystupující odborníci 
účastníci konference
účastníci konference 
vystupující odborníci
vystupující odborníci 
vystupující odborníci
vystupující odborníci 

< 1 2 >

Řadit podle:

© 2010-2018