Konference - Aktivizační a vzdělávací centrum

Prezentace vystoupení řešitelky projektu, prezentace Příručky pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením včetně informačních CD, vystoupení expertů partnerů projektu, prezentace metod a forem podpory klientů Aktivizačního a vzdělávacího centra odbornými pracovníky projektu, vystoupení didaktika projektu, vystoupení zástupce učitelů OU a PrŠ Lomená a zástupce ÚSP pro tělesně postiženou mádež Kociánka s prezentací jednotlivých kurzů pomocných pracíKatedra speciální pedagogiky
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity


si dovoluje vás pozvat na konferenci pořádanou v rámci ukončení projektu
OP RLZ Opatření 3.1 s názvem
Aktivizační a vzdělávací centrum

dne 26. 9. 2007Dopolední program konference:

10.00 hod. Zahájení konference

 • Divadelní skeč divadélka „SDRŮŽO“: „Brno, to je prima město“
  Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. Městská organizace Brno
10:30 - 12:00 hod.
 • Miroslava Bartoňová „Prezentace projektu Aktivizační a vzdělávací centrum.“
 • Marie Vítková „Příručka pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením“
 • František Halm „Postavení a úloha nestátní a neziskové organizace v projektu Aktivizační a vzdělávací centrum.“
 • Ladislav Hochman „OU Brno a projekt AVC: Nevyšlapané cesty ukázaly směr.“
 • Tomáš Anderle, Rudolf Doležel, Miloslav Šiške „Aktivizační a vzdělávací centrum – formy a metody podpory klientů.“
12:00 - 12:30 hod. Přestávka

Odpolední program konference:

12:30 – 15:00 hod.

 • Miroslava Bartoňová „Zácvikové kurzy pro osoby se zdravotním postižením.“
 • Jiří Geier „Zkušenosti a postřehy ze zácvikových kurzů pomocných prací realizovaných na ÚSP Kociánka 2, Brno“.
 • Josef Řiháček „Zkušenosti a postřehy ze zácvikových kurzů pomocných prací realizovaných na OU a PrŠ Lomená 44, Brno“.
15:00 hod. Diskuse a závěr konference


Konference bude zahájena v konferenční místnosti budovy H, Kociánka - Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež, Kociánka 2/6, Brno.
Potvrďte prosím účast kontaktní osobě.


Kontaktní osoba:
Klára Zelinková, Pedagogická fakulta MU, Katedra speciální pedagogiky,
Poříčí 9/11, 603 00 Brno; tel.: 549 49 62 46
e-mail: zelinkova@ped.muni.cz
Konference je pořádána v rámci projektu OP RLZ Opatření 3.1 CZ.04.3.01/3.1.15.1./0191, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Účastníci obdrží Příručku pro zaměstnavatele a CD s příspěvky o řešené problematice.


Partneři projektu:

        


Verze pro tisk

© 2010-2018 Department of Special and Inclusive Education