Exkurze Praktická škola a SPC, Komenského 8, Žďár nad Sázavou

© 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno