Kurz pro speciální pedagogy zaměřený na přípravu učitelů žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Určeno pro absolventy navazujícího magisterského studia oboru Speciální pedagogika v letech 2006-2015 (zejména specializací logopedie nebo etopedie, kteří neabsolvovali SZZ Speciální pedagogika pro učitele) na PdF MU pro vyrovnání rozdílu oproti oboru Speciální pedagogika pro učitele.

Kurz se začne realizovat na podzim 2015/2016


Realizace kurzu je časově omezená


Cena kurzu je 8000,- Kč
Přihlašování je možné do 31.8.2015

Předměty


SPCK2_IDSP Inkluzivní didaktika Fialová 16 hodin zk 8 kreditů
SPCK2_PDOP Podpůrná opatření u žáků se SVP v běžné škole Opatřilová 16 hodin zk 8 kreditů

Informace studijního oddělení naleznete zde
(kurz je uveden jako poslední v seznamu)

Rozvrh vypsaných předmětů


SPCK2_IDSP Inkluzivní didaktika Fialová So 3. 10. 7:30–14:40 učebna 30
So 17. 10. 7:30–14:40 učebna 30
SPCK2_PDOP Podpůrná opatření u žáků se SVP v běžné škole Opatřilová So 7. 11. 7:30–14:40 učebna 52
So 28. 11. 7:30–14:40 učebna 52


Verze pro tisk

© 2010-2018