Praxe jaro 2017

Proběhla aktualizace dokumentů k pedagogické praxi
Byly zaktualizovány některé pokyny pro realizaci praxí v jarním semestru 2017 prezenčního i kombinovaného studia a celoživotního vzdělávání.
Všechny potřebné informace naleznete:
pro prezenční studium
pro kombinované studium

pro celoživotní vzdělávání


Verze pro tisk

© 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno