Nový studijní obor pro CŽV

Speciální pedagogika - doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace osob na pozici speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP).

Katedra speciální pedagogiky PdF MU otvírá v akademickém roce 2014/2015 v rámci celoživotního vzdělávání nový program akreditovaný MŠMT ČR

Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace v rozsahu 350 hodin podle § 6a odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérnímu systému pedagogických pracovníků.

Cílová skupina

Absolventi magisterských studijních oborů:

  • Pedagogika
  • Předškolní pedagogika
  • Učitelství pro MŠ
  • Učitelství pro 1. st. ZŠ
  • Učitelství pro 2. st. ZŠ
  • Učitelství VVP pro SŠ
  • Vychovatelství

Popis programu

Nový program je určen zejména pro ty uchazeče, kteří působí na pozici speciálního pedagoga v pedagogicko-psychologických poradenských službách (PPP, SPC, SVP) a nemají předepsané vzdělání. Uchazeči obdrží pro zaměstnavatele potvrzení o zařazení do programu krátce po doručení přihlášky vč. příloh, které doloží požadované předchozí vzdělání. Nástup do programu je stanoven již na jarní semestr 2015.

Přihláška do programu - viz www studijního oddělení PdF MU

Přihlášku je nutno zaslat nejpozději do 15. ledna 2015 včetně, přičemž rozhodující je razítko podání zásilky na poště.

Délka programu - 6 semestrů

Cena - 5.000,- Kč/1 semestr

Podrobnější informace najdete zde


Verze pro tisk

© 2010 Katedra speciální pedagogiky, speciální pedagogika Brno