Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2012


Přihlášení na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443


rok výzkumu 2012

Katedra speciální pedagogiky PdF MU pořádá
6. konferenci s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru na téma


Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami


Konference se koná ve středu 12. září 2012 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.


Příspěvky je možné zasílat do 31.5.2012 dle pokynů uvedených na stránkách konference


Litujeme, přihlašování již bylo ukončeno.

© 2010-2018