Speciální potřeby žáků v kontextu RVP pro ZV rok výzkumu 2011


Přihlášení na konferenci v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU
Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MSM0021622443


rok výzkumu 2011

Katedra speciální pedagogiky PdF MU pořádá
5. konferenci s mezinárodní účastí v rámci řešení výzkumného záměru na téma


Vzdělávání žáků se zdravotním postižením v základní škole


Konference se koná ve středu 7. září 2011 na Pedagogické fakultě MU, Brno, Poříčí 9.Upozorňujeme zájemce o konferenci, že již není možné přijímat žádné příspěvky do sborníku, jeho zpracování je již ukončeno.


Sorry, this registration has already finished.

© 2010 Department of Special Education, Brno