Publikace

Inklusivní vzdělávání a praxe ve třídách druhého stupně základních škol (2004). Souhrnná zpráva, formát doc (MS-Word)

Raná péče v Evropě: Analýza situace, klíčové aspekty a doporučení (2005). Souhrnná zpráva, formát pdf (Adobe Acrobat)

Individuální plán přechodu do zaměstnání. Období podpory přechodu ze školy do zaměstnání (2005). Formát pdf (Adobe Acrobat)