Tematické okruhy diplomových prací

Výzkumné:

 • Pohybový režim dětí mladšího školního věku (Mužík)
 • Kvalita výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík, Vlček)
 • Tělesná výchova na 1. stupni ZŠ v zahraničí (Vlček)
 • Integrovaná terénní výuka na 1. stupni ZŠ (Trávníček)
 • Zdravotně orientovaná zdatnost na 1. stupni ZŠ v ČR i v zahraničí (Vrbas)
 • Integrace vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Tělesná výchova (Mužík, Vlček)

 

Metodické:

 • Podpora pohybového režimu dětí mladšího školního věku – novinky, náměty, motivace, aktivizace (Mužík)
 • Zkvalitňování výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ (Mužík)
 • Zdravotně orientované pohybové aktivity ve výuce tělesné výchovy a ve volném čase – na suchu i ve vodě (Janošková)
 • Program terénní výuky s pohybovými aktivitami na 1. stupni ZŠ (Trávníček)
 • Pohybové hry na 1. stupni ZŠ – podpůrný materiál pro výuku (Vrbas)
 • Základy vodní turistiky pro děti mladšího školního věku (Vrbas)
 • Úpolové hry na 1. stupni ZŠ (Vlček)
 • Pohybové pohádky pro 1. stupeň ZŠ (Vlček)