Tematické okruhy bakalářských prací

Výzkumné:

 • Pohybový režim dětí předškolního věku (Mužík)
 • Předškolní vzdělávání v zahraničí se zaměřením na pohybové aktivity (Vlček)
 • Zdravotně orientovaná zdatnost u dětí předškolního věku (Vrbas)

Metodické:

 • Podpora pohybového režimu dětí předškolního věku – novinky, náměty, motivace, aktivizace (Mužík)
 • Pohybové aktivity s využitím náčiní (velký míč, bosa, overball) a netradičních pomůcek (Janošková)
 • Terénní činnosti s pohybovými aktivitami v MŠ (Trávníček)
 • Bruslení dětí v předškolním věku (Trávníček)
 • Atletika – hody, běhy, skoky v předškolním věku (Vrbas)
 • Úpolové hry pro předškoláky (Vlček)
 • Pohybové pohádky pro předškoláky (Vlček)
 • Horolezectví pro předškoláky (Vlček)