Tematické okruhy bakalářských prací

Výzkumné:

  • Pohybový režim dětí předškolního věku (Mužík)
  • Předškolní vzdělávání v zahraničí se zaměřením na pohybové aktivity (Vlček)
  • Zdravotně orientovaná zdatnost u dětí předškolního věku (Vrbas)

 

Metodické:

  • Podpora pohybového režimu dětí předškolního věku – novinky, náměty, motivace, aktivizace (Mužík)
  • Pohybové aktivity s využitím náčiní (velký míč, bosa, overball) a netradičních pomůcek (Janošková)
  • Terénní činnosti s pohybovými aktivitami v MŠ (Trávníček)
  • Bruslení dětí v předškolním věku (Trávníček)
  • Atletika – hody, běhy, skoky v předškolním věku (Vrbas)
  • Úpolové hry pro předškoláky (Vlček)
  • Pohybové pohádky pro předškoláky (Vlček)