G3Zápočtové požadavky - podzim 2015

Gymnastika 3 - literatura
Vybrané kapitoly z TaDTV
Tělesná výchova a zdraví
Ukázka portfolia drobných pohybových her za seminární skupinu
Učení v pohybu
Tělovýchovné chvilky s kompenzačním cvičením
Gymnastika 1 - procvičování názvosloví
Atletika v předškolním a mladším školním věku

Rozcvičení, strečink

Materiály z projektu Pohyb a výživa

Vodní pohybové pohádky pro předškoláky

Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy

Náměty a cvičení pro děti předškolního věku

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku

Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky

Suchozemské pohybové pohádky

Cvičení do škol