Talentové zkoušky z tělesné výchovy nejsou součástí přijímací zkoušky. Každý uchazeč však musí zvážit svůj zdravotní stav, protože povinnou součástí studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ je rovněž studium tělesné výchovy a studenti musí splnit požadavky studijního programu v plném rozsahu. Ke studiu nemůže být přijat nikdo s úlevami, příp. osvobozený z tělesné výchovy nebo neplavec.