Letní kurzy předmětů

Základy turistiky a pobytu v přírodě a Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě  

na Moravci se uskuteční v těchto termínech:

 

1. turnus       28. 5 – 2.6. 2017 – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – prezenční (část studentů)

2. turnus       4.6. – 9.6. 2017  – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – kombinované + Učitelství pro 1. stupeň ZŠ –                             prezenční (část studentů)

3. turnus       11.6. – 16.6. 2017  –  Učitelství pro mateřské školy – prezenční, kombinované

 

 

Zde najdete odkaz na přesné rozdělení studentů do kurzů a veškeré potřebné informace o kurzu:

Informace o letních kurzech Moravec 2017
329Metodika k Letní škole v přírodě