Letní výcvikové kurzy se uskuteční v těchto termínech:

1. turnus       29. 5 – 3.6. 2016 – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – prezenční

2. turnus       5.6. – 10.6. 2016  – Učitelství pro mateřské školy – prezenční i kombinované, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – kombinované

 

Informace o letních kurzech Moravec 2016329

 

Metodika k Letní škole v přírodě