Letní kurzy předmětů

Základy turistiky a pobytu v přírodě a Zdravotně preventivní a pohybové aktivity v letní přírodě  

na Moravci se uskuteční v těchto termínech:

 

1. turnus       20. 5 – 25.5. 2018 – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ- prezenční 

2. turnus       27.5. – 1.6. 2018  – Učitelství pro mateřské školy

3. turnus       3.6. – 8.6. 2017  –  Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – kombinované

Zde najdete odkaz na přesné rozdělení studentů do kurzů a veškeré potřebné informace o kurzu:

Podrobné informace o kurzech Moravec 2018
329Metodika k Letní škole v přírodě