• Katedra je v současné době zapojena do projektu Pohyb a výživa. Jde o Pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na změny v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol (Pohyb a výživa). Pokusné ověřování programu Pohyb a výživa vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. března 2013. Nositelem projektu je Národní ústav pro vzdělávání. Obsahem pokusného ověřování je navození změn v pohybovém a výživovém režimu žáků základních škol. Dlouhodobým cílem je zlepšení pohybového a výživového chování žáků ve škole i mimo školu. Pokusné ověřování je zaměřeno na pedagogy základních škol, žáky 1. stupně a jejich rodiče.
  • V uplynulých letech koordinovala katedra celostátní výzkumný projekt Zdravotně orientovaná tělesná výchova a účastnila mezinárodních projektů International comparison of physical education – concepts, problems, prospects (koordinátor projektu: Universität Basel), Bewegte Schule a Gesundheitswochen in der Schule (koordinátor projektu: E. M. A. Universität Greifswald). Výstupy z projektů jsou uplatňovány ve veškeré výuce katedry.