Katedra tělesné výchovy je zaměřena na studium v následujících oborech:

  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – studijní předměty z oblasti tělesné výchovy v rámci společného základu v prezenční i kombinované formě studia
  • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ – studijní předměty specializace tělesná výchova v rámci volitelné nabídky rozšiřující základní studium
  • Učitelství pro mateřské školy – studijní předměty z oblasti tělesné výchovy v rámci společného základu v prezenční i kombinované formě studia
  • Sociální pedagogika a volný čas – studijní předměty z oblasti tělesné výchovy
  • Učitelství rodinné výchovy a výchovy ke zdraví – spolupráce při výuce předmětů z oblasti tělesné výchovy