Po založení Pedagogické fakulty MU v roce 1946 byla zřízena i katedra tělesné výchovy, postupně přejmenovaná na katedru teorie a didaktiky tělesné výchovy, ústav tělesné kultury nebo katedru tělesné kultury. Tato katedra připravovala učitele tělesné výchovy pro všechny stupně škol a její součástí bylo oddělení učitelství tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Největší zásluhy na profilaci oddělení měla doc. PhDr. Marie Prášilová, CSc., působící na katedře do konce 80. let minulého století.

Po vzniku Fakulty sportovních studií MU v roce 2002 byla na pedagogické fakultě zřízena nová katedra tělesné výchovy, jejímž organizačním základem bylo výše uvedené oddělení. Prvním vedoucím této katedry byl PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc., který ve funkci působil do konce srpna 2009. Katedra postupně rozšířila svoje zaměření i na tělesnou výchovu v učitelství pro mateřské školy, ve vychovatelství nebo v pedagogice volného času.

V roce 2016 se katedra tělesné výchovy sloučila s katedrou výchovy ke zdraví. Úkoly původní katedry převzalo oddělení tělesné výchovy, které se primárně orientuje na tělesnou výchovu dětí a pohybové aktivity podporující zdraví.

Oddělení tělesné výchovy sídlí v suterénu budovy Poříčí 31.