Po založení pedagogické fakulty v rámci MU v roce 1946 byla zřízena i katedra připravující učitele tělesné výchovy na všech stupních škol. Prvním vedoucím byl Otakar Záboj.
Po řadě organizačních změn vznikla v roce 1964 na obnovené fakultě i katedra teorie a didaktiky tělesné výchovy, později přejmenovaná na Ústav tělesné kultury, jejíž nedílnou součástí bylo oddělení studia učitelství tělesné výchovy pro 1. stupeň ZŠ. Největší zásluhy na jeho profilaci měla v tomto období doc. PhDr. Marie Prášilová, CSc.

K 1. lednu 2002 byla zřízena Katedra tělesné výchovy.

Vedoucím katedry byl jmenován PaedDr. Vojtěch Nováček, CSc., který v této funkci působil do 31. srpna 2009.
Od 1. září 2009 je vedoucím katedry doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.

V roce 2016 se katedra tělesné výchovy sloučila s katedrou výchovy ke zdraví a úkoly původní katedry převzalo oddělení tělesné výchovy