vedoucí katedry

doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.