Katedra tělesné výchovy vznikla k 1. 1. 2002 a je primárně zaměřena na studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Obsahem studia jsou předměty z oblasti tělesné výchovy v rámci společného základu tohoto oboru s možností volitelné nabídky předmětů ze specializace tělesná výchova, která rozšiřuje základní modul studia.

Studium je organizováno v prezenční kombinované formě.

Katedra se dále podílí na výuce předmětů s tělovýchovnou problematikou v programech:

  • Učitelství pro mateřské školy,
  • Sociální pedagogika a volný čas,
  • Učitelství pro základní školy – obor Rodinná výchova a výchova ke zdraví.

Nabízí také volitelné kurzy pohybových aktivit pro studenty všech forem studia na Masarykově univerzitě.