Formy studia na Katedře matematiky PedF MUObory, které katedra odborně garantuje

V prezenčním studiu:
Bakalářské:
1. Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ
Navazující magisterské:
1. Učitelství matematiky pro ZŠ

V rámci CŽV:
1. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět: Matematika pro základní školy – tříletý program
2. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace pro střední školy: Matematika pro střední školy - jednoletý program
3. Programy k rozšíření učitelské kvalifikace: učitelství oboru specializace ZŠ: Matematika pro ZŠ

Obory, na jejichž odborném zajištění se katedra podílí

V prezenčním studiu:
Bakalářské:
1. Učitelství pro mateřské školy
2. Sociálně pedagogické asistentství
Pětileté magisterské studium:
1. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

V kombinovaném studiu:
Bakalářské:
1. Učitelství pro mateřské školy
Pětileté magisterské studium:
1. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Navazující magisterské:
Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy – specializace obchod a služby
Učitelství odborných předmětů pro základní a střední školy – specializace strojírenství

Poznámka pro uchazeče

Přijímací řízení

Studijní obor učitelství pro I. stupeň ZŠ

Prezenční studium:
Zabezpečujeme výuku matematiky u všech studentů.
Přijímací řízení - pouze TSP

Kombinované studium:
Zabezpečujeme výuku matematiky u všech studentů.

Pedagogické asistentství matematiky pro ZŠ - bakalářský studijní program

Zabezpečujeme výuku matematických disciplín v celém rozsahu včetně pedagogických praxí na školách.
Přijímací řízení - pouze TSP

Učitelství matematiky pro ZŠ - navazující magisterské studium

Rozšiřující studium

Zabezpečujeme výuku matematických disciplín v dvousemestrovém jednopředmětovém studiu v aprobačním předmětu matematika, jehož cílem je rozšíření kvalifikace učitelství VVP pro základní školy a nižší ročníky gymnázií o učitelství pro střední školy. Dále zabezpečujeme výuku učitesltví matematiky pro ZŠ jako další předmět aprobace - doba studia 6 semestrů. Rovněž zabezpečujeme výuku, jejíž cílem je rozšíření aprobace učitelství matematiky z prvního na druhý stupeň - doba studia 4 semestry. Přijímací řízení je výběrové. Výběr je prováděn na základě výsledku státní zkoušky z matematiky a didaktiky matematiky v oboru učitelství pro základní školy.


Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.