Prof. RNDr. Vítězslav Novák , DrSc.


Pedagogická fakulta Masarykovy university
Poříčí 31
BRNO 603 00
Tel:+42-5-49494682


Studia:
 • 1958 ukončil studium na Masarykově univerzitě
 • 1964 CSc., obhajoba na Přírodovědecké fakultě MU
 • 1967 Doc., habilitace na Přírodovědecké fakultě MU
 • 1984 DrSc., obhajoba v komisi pro doktorské dizertační práce
 • 1985 Prof.
Výuka: Matematická analýza I-IV, Matematická analýza pro rozš. studium, Míra a integrál pro DSP

Specializace: Uspořádané a cyklicky uspořádané množiny, obecné relační struktury.

Publikace:
 • Novák, Vítězslav. K jubileu profesora Miroslava Novotného. Univ. noviny 9, s. 32-34, ISSN 1211-6866, 2002.
 • Novák, Vítězslav - Chvalina, Jan - Meduna, Alexander. Profesor Novotný osmdesátiletý. Pokr. mat. fyz. astr. 47, s. 168-170, ISSN 0032-2423, 2002.
 • Došlá, Zuzana - Novák, Vítězslav. Nekonečné řady (dotisk s doplňky). Masarykova univerzita, skriptum, ISBN 80-210-1949-2, 2002.
 • Novák, Vítězslav - Vránová, Lidmila. Dense subsets of ordered sets. Math. Bohemica 126, s. 571-579, ISSN 0862-7959, 2001.
 • Novák, Vítězslav - Novotný, Miroslav. Linear extensions of orderings. Czechoslovak Math. J. 50 (125), s. 853-864, ISSN 0011-4642, 2000.
 • Novák, Vítězslav - Vránová, Lidmila. On some relations on a set. University of South Bohemia, Department of Mathematics Report Series, České Budějovice : Jihočeská univerzita, 7, s. 25-29. ISSN 80-7040-392-6. 1999.
 • Novotný, Miroslav - Novák, Vítězslav. Pseudodimension of relational structures. Czechoslovak Math. J., Praha, 1999, 49, s. 547-560. ISSN 0011-4642. 1999.
 • Novák, Vítězslav - Došlá, Zuzana. Nekonečné řady. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 1998. skripta. skripta.
 • Novák, Vítězslav. Some cardinal characteristics of orddered sets. Czechoslovak Math. J., Praha, 48(123), 1, s. 135-144. ISSN 0011-4642. 1998.
 • Novák, Vítězslav. Diferenciální počet v R. In Diferenciální počet v R. Brno : Masarykova univerzita Brno, 1997. ISBN 80-210-1561-6.
 • Novák, Vítězslav. Relation structures and dependence spaces. Czechoslovak Math. J., Praha, 47, s. 179-191. ISSN 0011-4642. 1997.
 • Novák, Vítězslav. Relational structures and dependence spaces. Czechoslovak Math. J., Praha, 47, 22, s. 179-191. ISSN 0011-4642. 1997.
 • Novák, Vítězslav. Cyclically ordered sets as partial algebras. Mathematica Bohemica : časopis pro pěstování matematiky, Praha : Matematický ústav AV ČR, 1996, 121, s. 165-176. ISSN 0862-7959. 1996.
 • Novák, Vítězslav. Ternary Structures and Partial Semigroups. Czechoslovak Math. J., Praha, 46, s. 111-120. ISSN 0011-4642. 1996.
 • Novák, Vítězslav. Ternary Structures and Partial Semigroups. Czechoslovak Math. J., Praha, 46, s. 111-120. ISSN 0011-4642. 1996.
 • Novák, Vítězslav. On Realizations of Ternary Structures. Mathematica Slovaca, Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 45, s. 469-480. ISSN 0139-9918. 1995.
 • Novák, Vítězslav. On Realizations of Ternary Structures. Mathematica Slovaca, Bratislava : Slovak Academy of Sciences, 45, s. 469-480. ISSN 0139-9918. 1995.
 • Novák, Vítězslav - Novotný, Miroslav. Binary and Ternary Relations. Mathematica Bohemica : časopis pro pěstování matematiky, Praha : Matematický ústav AV ČR, 117, 1, s. 283-292. ISSN 0862-7959. 1993.
 • Novák, Vítězslav - Novotný, Miroslav. Binary and Ternary Relations. Mathematica Bohemica : časopis pro pěstování matematiky, Praha

Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.