OBSAH:

q       Dyskalkulie a další poruchy učení v matematice

q       Didaktika matematiky

q       Příklady z didaktiky

q       Přednášky pro učitele

 

E-mail:

blazkova@ped.muni.cz