Doc. RNDr. Jaroslav Beránek , CSc.


Pedagogická fakulta Masarykovy university Poříčí 31
BRNO 603 00
Tel:+42-5-49491673
e-mail:Beranek@jumbo.ped.muni.cz


Další informace (zejména seznam publikací a životopis) lze nalézt na mé osobní stránce informačního systému MU.

Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.