KONZULTAČNÍ STŘEDISKO

Katedry matematiky PdF MU Brno


Kdo jsme:
Naše konzultační středisko s poradenskou službou je určené jak pro učitele matematiky 1. a 2. stupně ZŠ tak i pro širší veřejnost. Zaměřujeme se především na problémy výuky matematiky na ZŠ a studia matematiky. Jsme připraveni pomoci při koncipování ŠVP vycházejících z RVP ZV pro vzdělávací oblast Matematika a její aplikace. Našími hlavními konzultanty jsou učitelé Katedry matematiky PdF MU, kteří jsou rovněž připraveni poskytnout pomoc uchazečům o rigorózní řízení v oborech učitelství matematiky pro ZŠ a učitelství matematiky pro SŠ. Naše konzultační středisko má ve svém programu především následující tématické okruhy:
Kde nás najdete:
Katedra matematiky , PdF , MU
Poříčí 31, Brno 603 00
Tel: 549491670 (sekretářka kat. matematiky), 776048023 (Viktora), 776690775 (Beránek),
608428360 (Blažková), 604 753804 (Vaňurová), 605084348 (Novotná)
E-mail: mkonzult@ped.muni.cz
Konzultační hodiny: vždy ve čtvrtek od 14.30 do 16.00 hod.
Zde najdete detailní rozpis jednotlivých služeb.
Tyto stránky jsou umístěny na serveru Pedagogické fakulty MU.