Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Lucie Zormanová

Srovnání aktivity a studijního prospěchu chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na ZŠ

  Anotace: V příspěvku srovnávám aktivitu a studijní prospěch chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy v prostředí základní školy. Aktivitu zde pojímám jako četnost a délku verbálních zapojení (dívky-chlapce) v interakci učitel-žák a obsah replik žáka. Dále jsou zde srovnány výsledky z dotazníku, který zjišťoval naplňování některých základních cílů vzdělávacího programu Základní škola pro předmět občanská výchova. Studijní prospěch je měřen známkami na vysvědčení z občanské výchovy.

ZORMANOVÁ, L. Srovnání aktivity a studijního prospěchu chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na ZŠ. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 264-271. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku