Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Prírodovedná gramotnosť ako súčasť profilu absolventa 1. stupňa ZŠ

  Anotace: Autorka sa v príspevku venuje analýze pojmu prírodovedná gramotnosť vo vzťahu k modelu kultúrnej gramotnosti. Zamýšľa sa nad cieľmi prírodovedného vzdelávania vo vzťahu ku kompetenciám (spôsobnostiam) žiaka 1. stupňa. Prírodovedné vzdelávanie dáva do vzťahu s konceptom prírodovednej gramotnosti dieťaťa mladšieho školského veku.

WIEGEROVÁ, A. Prírodovedná gramotnosť ako súčasť profilu absolventa 1. stupňa ZŠ. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 153-159. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku