Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Student učitelství uprostřed proměn školního kurikula

  Anotace: V diskusně pojatém příspěvku se autor pokouší odpovědět na tyto otázky: 1. Jak lze charakterizovat vztah učitel - kurikulum? 2. Které okolnosti zejména ovlivňují situaci studenta uprostřed kurikulárních změn? 3. Jaké místo zaujímá pojem kurikulum ZŠ v pedagogické přípravě budoucích učitelů? 4. Jaké kompetence vyžadují od studenta učitelství změny kurikula? 5. Postačují budoucímu učiteli pouze odborné a pedagogické znalosti? 6. Jak zapojovat budoucí učitele do proměn školního kurikula? 7. Jak propojovat teorii a praxi? 8. Do jaké míry umožňuje strukturované učitelské studium propojovat odbornou a pedagogicko-psychologickou složku? 9. Jaké otázky by měly být - v souvislosti se zaváděním RVP ZV do škol - v popředí vzdělávání budoucích učitelů?

ŠVEC, V. Student učitelství uprostřed proměn školního kurikula. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 20-30. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku