Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

doc. PhDr. Miroslav Špánik, CSc.

Profil absolventa základnej školy

  Anotace: Stať vytyčuje požidavky na odbornú, výchovnú a praktickú úroveň absolventa základnej školy. Základnú školu možno považovať za inštitúciu, ktorá žiakom spostredkováva vedomosti, zručnosti primerané ich veku. Na profile absolventa základnej školy sa môže významne podieľať formálné kurikulum, neformálné kurikulum, ale aj skryté kurikulum.

ŠPÁNIK, M. Profil absolventa základnej školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 80-84. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku