Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Jana Skácelová, Mgr. Anna Skoupá

Změny v pregraduálním vzdělávání studentů občanské výchovy v souvislosti s proměnou kurikula
v porovnání se zkušenostmi z dalšího vzdělávání učitelů

  Anotace: Příspěvek je zamyšlením nad proměnami v pregraduálním vzdělávání učitelů občanské výchovy, které vyplývají z probíhající kurikulární reformy. Autorky seznamují s výsledky výzkumného šetření mezi učiteli, které v dané problematice realizovaly.

SKÁCELOVÁ, J.; SKOUPÁ, A. Změny v pregraduálním vzdělávání studentů občanské výchovy v souvislosti s proměnou kurikula v porovnání se zkušenostmi z dalšího vzdělávání učitelů. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 245-253. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku