Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc.

Tři náměty ke kurikulu na ZŠ: k metodě sporu, k citové výchově, k profesní orientaci

  Anotace: Autor se zamýšlí zaprvé nad metodou "Ve sporu se pravda rodí". Zadruhé nad citovou výchovou žáků ústící v pomoc druhým. Zatřetí nad častým rozporem tužeb absolventů ZŠ a poptávkou společnosti.

SEDLÁK, J. Tři náměty ke kurikulu na ZŠ: k metodě sporu, k citové výchově, k profesní orientaci. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 66-68. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku