Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Milada Pelajová

Absolvent v zrcadle přijímacích testů na střední školy

  Anotace: Český vzdělávací systém v současnosti řeší kromě jiného také otázky týkající se přijímacích zkoušek na střední školu. Stať přináší pohled na tuto problematiku z hlediska základní školy opřený o výzkum, a to vzhledem k návrhu přijímací zkoušky zrušit. Analyzuje problém školního hodnocení na základní škole a ukazuje možnost přijmout toto hodnocení pro přijetí na střední školu.

PELAJOVÁ, M. Absolvent v zrcadle přijímacích testů na střední školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 121-124. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku