Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Veronika Najvarová

Model funkční gramotnosti a RVP ZV

  Anotace: V příspěvku navrhujeme model funkční gramotnosti, který by vhodně znázornil systém vztahů mezi jednotlivými oblastmi funkční gramotnosti. Následně jsme analyzovali jednotlivé komponenty Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, abychom zjistili, zda reflektuje všechny oblasti funkční gramotnosti, které vedou k rozvoji funkčně gramotného člověka.

NAJVAROVÁ, V. Model funkční gramotnosti a RVP ZV. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 77-84. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku