Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.

Role základní školy v rozvíjení perspektivní orientace žáků

  Anotace: Příspěvek prezentuje výsledky dílčího průzkumu zaměřeného na zjišťování perspektivní orientace absolventů základní školy. Jedná se o zjišťování představ žáků o jejich budoucnosti a jejich hodnotové orientaci. Seznamuje s východisky rozvíjení perspektivní orientace u žáků základních škol a s možnostmi jejich využití v učitelské praxi. Studie je součástí řešení výzkumného záměru MSM 0021620862 Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání.

MAZÁČOVÁ, N. Role základní školy v rozvíjení perspektivní orientace žáků. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 58-65. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku