Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.

K charakteristice absolventa základní školy

  Anotace: Stať podává na základě výzkumného šetření pohled na žáky ukončující základní vzdělávání a zjišťuje, jak jsou připraveni pro život, zejména na další studium. Závěry, také ve srovnání s jinými výzkumy, vyznívají celkem pozitivně, ale je z nich též zřejmé, že škola by měla více než dosud respektovat potřeby současné společnosti a své kurikulum výrazněji orientovat na kompetence, na rozvoj osobnosti a na etickou problematiku.

MAŇÁK, J. K charakteristice absolventa základní školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 70-79. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku