Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Ondřej Lochman

Evropská dimenze v kurikulu základní školy

  Anotace: Příspěvek se zabývá možnými formami realizace evropské dimenze (dále jen „ED“) na druhém stupni základních škol. Zabývá se analýzou ED a kompetencemi, které má ED ve škole rozvíjet jakou jsou postoje, znalosti a dovednosti: „K Evropě, O Evropě, V Evropě“. Mapuje možné přístupy realizace ED na školách jako například celoškolní přístup, či realizaci v pomocí průřezového tématu. V závěru představí příklady realizace na základních školách a nabídne doporučení při realizaci ED v kurikulu základních škol.


Plný text příspěvku nebyl publikován.