Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Ing. Oldřich Králík, CSc.

K problematice výuky ekonomie a společenských věd na pedagogických fakultách

  Anotace: Příspěvek se vztahuje k následujícím tématům: Úloha učitelů při vzdělávání a obrození českého národa. Postoj učitelů v období totalitních systémů (nacismu a komunismu). Transformace vzdělávacího a výchovného procesu po změně společenského, politického a ekonomického systému v roce 1989. Nezbytnost adekvátního podílu společensko-vědních disciplín zajišťovaných katedrou občanské výchovy při vytváření profilu absolventa ZŠ.

KRÁLÍK, O. K problematice výuky ekonomie a společenských věd na pedagogických fakultách. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 254-263. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku