Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Ing. Svatava Kašpárková, Ph.D., Petr Vilímek

Průzkum očekávaných výstupů absolventa ZŠ učiteli SŠ

  Anotace: Tento výzkum zjišťoval, jaké požadavky mají učitelé středních škol na výstupní kompetence žáka základní školy. Snažili jsme se upozornit na některé znalosti a vlastnosti, které by žáku neměly chybět při jeho nástupu na střední školu.

KAŠPÁRKOVÁ, S.; VILÍMEK, P. Průzkum očekávaných výstupů absolventa ZŠ učiteli SŠ. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 125-134. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku