Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

RNDr. Eva Janoušková

Zastoupení a návaznost kurikula zeměpisu cestovního ruchu
v aktuálních vzdělávacích dokumentech a v učebnicích pro střední školy

  Anotace: Příspěvek se zabývá zastoupením učiva zeměpisu cestovního ruchu v základních dokumentech pro středoškolské vzdělávání a prezentací této problematiky ve středoškolských učebnicích zeměpisu. Cílem příspěvku je zhodnotit potenciální rozsah znalostí a schopností maturantů, na které lze navazovat při výuce geografie cestovního ruchu v bakalářském studiu.

JANOUŠKOVÁ, E. Zastoupení a návaznost kurikula zeměpisu cestovního ruchu v aktuálních vzdělávacích dokumentech a v učebnicích pro střední školy. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 127-132. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku