Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Miroslav Janda, PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Jaké jsou možnosti a potřeby orientace absolventa na další studium

  Anotace: Příspěvek rozebírá možnosti vzdělávání na českých školách v evropském kontextu. Zaměřuje se na orientaci žáků základních škol po ukončení základního vzdělávání. V závěrečné části v příspěvku reagujeme na možnosti celoživotního vzdělávání a učení.

JANDA, M.; ŠŤÁVA, J. Jaké jsou možnosti a potřeby orientace absolventa na další studium. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 101-112. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku