Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., Mgr. Zdeněk Hromádka

Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí

  Anotace: V podmínkách české školy se realizují mezioborové souvislosti a integrace poznání nejen ve vzdělávacích oblastech, ale i v průřezových tématech. Mezi ně náleží environmentální výchova, která směřuje k osvojování kompetencí ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Ekologická gramotnost se stává předmětem zkoumání a její úroveň je označována jako základní indikátor úspěšnosti environmentální výchovy. Ve stati jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření zaměřeného zejména na úroveň orientace žáků v pojmech a vztazích z environmentální oblasti napříč vzdělávacími oblastmi. Poukazováním na oblasti, v nichž jsou žáci neúspěšní, chceme upozornit na chronicky nízkou účinnost environmentální výchovy na školách. V závěru stati naznačujeme nové možnosti, které školám skýtají školní vzdělávací programy.

HORKÁ, H.; HROMÁDKA, Z. Reálná vybavenost absolventa ZŠ k péči o životní prostředí. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 234-239. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku