Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

PhDr. Petr Hlaďo

Profesní orientace dospívajících: role rodiny a školy

  Anotace: Volba povolání je jedním z klíčových úkolů období dospívání. Aby byli žáci tohoto rozhodování schopni, musí dosáhnout dostatečného stupně sebepoznání, naučit se plánovat, pracovat s informacemi a získat orientaci ve světě práce. Příspěvek hodnotí roli dvou nejvýznamnějších faktorů, rodiny a školy, v tomto rozhodovacím procesu. Nejvýznamnější instituci, která odedávna sehrávala při volbě povolání hlavní úlohu, představuje rodina. Rodiče ovlivňují děti svými radami, doporučeními a přáními, ale i stylem výchovy, socioekonomickým statusem, vykonávaným povoláním, dosaženou úrovní vzdělání aj. Rodiče jako každodenní vzory předávají dětem postoje k práci a jednotlivým povoláním, sdělují jim svá očekávání a představy o jejich profesní budoucnosti. Zahraniční studie potvrdily, že přestože jsou rodiče nejvýznamnějším faktorem při volbě povolání, nejsou vždy adekvátně informováni o tom, jak dětem správně pomáhat. Systematickou přípravu na volbu povolání a poradenství poskytuje škola, která spolu s rodinou pomáhá dospívajícím s utvářením reálného profesního cíle a perspektivy. Rodina i škola musí žáky vést ke zodpovědné volbě povolání, přičemž podmínkou úspěchu je jejich vzájemná spolupráce v této oblasti.

HLAĎO, P. Profesní orientace dospívajících: role rodiny a školy. In MAŇÁK, J.; JANÍK, T. (ed.) Absolvent základní školy. Brno : PdF MU, 2007, s. 113-120. ISBN 978-80-210-4402-9

 

Plný text příspěvku