Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Sborník publikovaných příspěvků z konference
Kurikulum v proměnách školy
20. - 21. 6. 2007
Pedagogická fakulta MU
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU

Zpět na úvodní stranu

Mgr. Pavel Brebera, Mgr. Klára Kostková

Budoucí učitel jako tvůrce vzdělávacího programu: vzdělávací program jako tvůrce budoucího učitele

  Anotace: V příspěvku je představen specifický způsob přípravy studentů učitelství anglického jazyka na tvorbu vzdělávacích programů. Projektování kurikula zde bude primárně pojímáno jako nástroj profesního rozvoje v přípravném vzdělávání učitelů, jádrem příspěvku je prezentace autentické zkušenosti tvorby vzdělávacího programu, získané v průběhu roční pedagogické praxe.

BREBERA, P.; KOSTKOVÁ, K. Budoucí učitel jako tvůrce vzdělávacího programu: vzdělávací program jako tvůrce budoucího učitele. In JANÍK, T.; KNECHT, P.; NAJVAROVÁ, V. (eds.) Příspěvky k tvorbě a výzkumu kurikula. Brno : Paido, 2007, s. 25-34. ISBN 978-80-7315-153-9

 

Plný text příspěvku